17.11.2005 22:28

Slib československých pionýrů

Jinak též "pionýrský slib":

Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované země, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.
Heslo:
Výzva: K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!
Odezva: Vždy připraven!

Že si ho nepamatujete? Tak pak vám bude asi méně než nejakých 16-20. Všichni ostatní takto slavnostně slibovali...  je chvályhodné, že mnozí z těch, kteří takto přísahali, svou přísahu naplňují dodnes. Protože - víte jak zněly pionýrské zákony?


Zákony pionýrů
  1. Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.
  2. Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.
  3. Pionýr ctí hrdinství práce a boje.
  4. Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.
  5. Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.
  6. Pionýr se připravuje na vstup do Socialistického svazu mládeže.
Že ani to si nepamatujete? No ano, takových je, bohužel, většina.

Ještě stále si myslíte, že komunistická ideolodie nezaslouží odsoudit a postavit na roveň nacismu? Dnes už se nemusíte bát za svůj názor:

Zrušme komunisty!


Petice Zrušme komunisty

Email comment