02.08.2006 10:00

Plavecké styly

Pokud se domníváte, že zde popíši jak mají správně vypadat plavecké styly pak zřejmě nejste na správném místě. Toto je totiž pouze zamyšlení nad tím jak plavání vypadá v podání různých lidí. Je totiž až s podivem, že co člověk, to jiný způsob udržení se na hladině. Do svých téměř třiceti let jsem se domníval, že všichni civilizovaní lidé Evropy se učí v mládí plavat a tak všichni plaveme plusmínus stejně. Bylo pro mne tedy v tomto věku vzrušujícím objevem, že značná část populace si pravděpodobně uchovala plavecký styl novorozenců, který tak slouží pouze k udržení na hladině, a od žab by se ještě hodně přiučili. Na tomto místě musím konstatovat, že nejmarkantnější je tento nedostatek především u ženské populace, pro což mne napadají pouze podivná vysvětlení související s ženskou ostýchavostí, nebo mizernou docházkou na kurzy plavání kvůli pravidelným měsíčním obdobím nervozity a hysterie.

Co je tedy na plaveckých stylech mnoha z nás tak "vzrušující"? Většina lidí ovládá a provozuje pouze plavání stylem "prsa". Na tom by nebylo nic podivného, kdyby značná část populace neplavala jakýmsi hybridním způsobem, kdy sice ruce plavou správně (při kurzech plavání a i od ostatních plavců není problém pohyb rukou okoukat), ale v oblasti nohou plavou nejrůznějšími způsoby, které zpravidla připomínají kombinaci mizerných kraulových nohou s tím co nazýváme prsa. Zvláštní je, že podobnost toho hybridního stylu u různých jedinců je až zarážející a svádí mě k vysvětlení, že se jedná o jakýsi geneticky vrozený způsob plavání. Nejčastěji pozorovaným je styl, při němž dochází k nerovnoměrnému a nesynchronizovanému vykopává obou dolních končetin, kdy první vykopává levá noha, která z nepříliš pokrčeného stavu vykopává do úplného protažení a mnohdy se nachází i jaksi níž, zatímco pravá noha z úplného přitažení k zadku vykopává do neúplně narovnané končetiny, s tím, že při tomto stylu není záběrovou plochou ploska chodidla ale nárt. Často dochází ještě k poměrně jednostranné rotaci v bocích.

Zajímavý je i méně často pozorovaný styl prsa, kdy plavec přitahuje obě chodila pokrčením k zadku a pak dochází sice k natažení obou nohou zároveň, ale záběrovou plochou je tak opět nárt a nikoli ploska nohy. Tento styl jsem i zkoušel napodobit, ale nezdál se mi příliš efektivní.

Zkoumání jsem provedl i v některých zahraničních plaveckých zařízeních a nejedná se o problém čistě český, což mne utvrzuje v tom, že se jedná o jakýsi vrozený styl, modifikovaný na základě okoukání od rodičů.


Email comment