18.07.2004 13:23

New age music

Přiznám se, že vůbec nevím jak se ten styl muziky jmenuje. Prostě je to jeden z, z mého pohledu, novějších stylů muziky. Abych to přiblížil, jedná se o hudbu kde se velmi dlouho opakují různé mírně pozmněněné verze jednoho rytmu, případně stejný text s lehkou obměnou apod.

Píšu z mé pohledu protože když se podívám do historie na různé etnické skladby je jasné, že to není vůbec nic jiného. To proč o tom píšu je, že jsem už evidentně ze staršího těsta a tak se i mezi svými vrstevníky setkávám s kroucením hlavou nad takovouto muzikou. Myslím, že se to jednoznačně dá nazvat netolerancí, ovšem když se podíváme na nejednoho našeho rodiče a prarodiče je to v podstatě netolerance zcela běžná.
Podrobil jsem proto sám sebe takovému testu. Pokusil jsem se k daníé hudbě přistupovat bez jakékoli apriorni, pardon, předchozí znalosti a předsudku. Je to zvláštní, ale pokud se člověk dokáže na jakékoli téma, které ho prvně zlobí, podívat z úhlu, který vidí jiní (konkrétně mám teď na mysli mladé lidi vyznávající tento styl hudby) najednou to není tak strašné. Naopak dá se v tom najít zajímavý efekt, který působí na uplně jinou složku lidské osobnosti než popmusic jak sme ji vnímali mi v době, kdy sme byli stejně staří jako teď teenageři. Tento typ hudby si daleko jemněji hraje s rytmem, než známé, pro mne klasické, písničky ve kterým dochází k velkým změnám rytmu a stylu během jedné sklady. Nejsem žádný hudební teoretik a tak moje soudy můžou být značně zkresleny. Ostatně dalo by se takto zabřednout do dalekosáhlých filosofických úvach, které jsou zbytečné a jediné ponaučení je z toho takové - nebojte se koukat na nové věci z jiné stránky než vám váš věk určuje, ať ste věku jakéhokoli. Schválně kdo to vydrží nejdýl. :)


Email comment