18.01.2018 13:13

Skijeschkinismus

Poté co se symbolicky večer uzavřou brány Ještědu pro návštěvníky sjezdového areálu, začnou se na svazích objevovat divné bludičky pomalu se pohybující směrem vzhůru a občas rychle dolů. Ne, nejedná se o rolby, upravující novou sněhovou nadílku ale skijeschkinisty. Jsou to podivní tvorové s tuleními pásy, kteří využívají opuštěného temného ještědského hřebenu a funíce po kopcích hledají svou cestu sněhem vzhůru, aby v zápětí bylo vidět jejich světlo jak se vlní mezi stromy padajíc zpět k úpatí kopce. Proč to dělají je těžko říci. Někdy je to asi výhled na město pod Ještědem, který většina jeho obyvatel nezná..

...někdy vrstvy prašanu, nutnost vyzkoušet zda stačí dech odzdola až nahoru nebo se prostě jen chodí koukat, co je na druhé straně ještědského hřebenu, kde slunce vstává dřív a zapadá o kousek později...

Stejně jako ti kdož zdolávají každý den i několikrát Ještěd "pod lany" i toto je svého druhu ojedinělý živočich, který v tomto kuse vyvýšené zemské kůry našel zvláštní zalíbení.


PS: je tomu tak, ale velká horská střediska dnes již řeší problém s návštěvníky, kteří využívají areálů v noci, "ničí" jim urolbované sjezdovky s technickým sněhem připravené pro návštěvníky na ráno a neplatí služby jako parkovné, vleky apod. Často také stoupají po sjezdovkách za provozu nebo v době úprav tratí, což není úplně bezpečné. Mnoho areálů to řeší zákazy, což je smutné. Já se např. o technický sníh neprosil, nejezdím na něm rád, z děl, která jeden den vyrobí za strašných nákladů a hluku sníh, který druhý den roztaje, nejsem nadšený, chodím pokud možno mimo upravované sjezdovky např. pod lanovkami a lesními cestami, chodil jsem tam již v dobách kdy se sjezdovky (tehdy to byl ještě jen kopec) neupravovaly a jezdilo se jen na přírodním sněhu. Rozpínavé areály ale obsazují a přivlastňují s prostor, který je všech a na který sněží úplně stejný sníh jako jinde. Smutné je i to, že mezi lidmi, kteří nemají zájem stát 20 minutové fronty na lanovku a jezdit přecpanými sjezdovkami jsou často právě ti, kteří mají k horám nejbližší vztah. Jsem zvědav jak to dopadne na Ještědu.

Email comment