21.08.2008 10:49

Muži + Ženy = 100%

Když za dlouhých večerů nemám co dělat, protože všechny své povinnosti a dobrovinnosti jsem splnil, koukám, málokdy ale přeci, na televizi. Na českou vyjímečně a když tak jen jednu - na jiný prostor. Koukám téměř výlučně na populárně vědecko-naučně-dokumentační filmy. Jednou je to o obrovských jeřábech, podruhé bagrech, nebo lodích a těžařských plošinách, potřetí o válkách, zemědělství nebo myčkách na letadla a taky o výrobě sekané či plněných čoko bonbónů a posledně jsem koukal na montáže ohromných větrných elektráren na moři nebo kompletní výrobní proces Corvette.

Všechno je to nesmírně zajímavé a nepřestávám žasnout nad umem a důmyslem lidí různých oborů. Je až neuvěřitelné jak komplikované věci dokázali lidé sestavit. Celé to připomíná fraktálový obrazec - podíváteli se na auto, vidíte složitý mechanismus, podíváteli se dovnitř auta, vidíte motor, rám, sedadla, kola, brzdy atd. Každý z nich je složitý mechanismus, podíváteli se do nich, zjistíte, že v motoru se nachází další části, ať už elektronické nebo mechanické, které jsou opět neuvěřitelně složité. Podívám-li se mým směrem, tedy na elektroniku, vidím každý jeden integrovaný obvod a v něm pro většinu lidí již nepředstavitelný mechanismus a práci stovek lidí, kteří stavějí na práci lidí, kteří vynalezli a zdokonalili neuvěřitelně složitou věc (kterou mnoho studentů nepochopí ani za šest let studia) - tranzistor.

Jen dnes, jak tu tak sám na jeden takový pořad koukám jsem si uvědomil jednu věc - a to když mluvili o gigantickém vodním jeřábu a kolik toho uveze, že má posádku o 40 lidech a na moři se zásobami vydrží pracovat až 6 měsíců. To co jsem si v tu chvíli uvědomil je, že, v naprosté většině těchto pořadů figurují muži. Muži kteří opouštějí domovy na 6 měsíců, aby mohli pracovat na stavbě další ropné plošiny, muži, kteří odjíždějí na celé týdny na montáže obrovských budov nebo turbín do elektráren, muži odjiždějící vytvářet a opravovat složitá elektronická zařízení.

A jen nesměle se ptám - kde jsou všechny ty ženy? Má jich být 50%, možná trochu víc. Statisticky. Vypadá to tedy, že jsou soustředěny na úřadech, ve školství a zdravotnictví. A co to znamená? Že ženy vládnou této Zemi - ze za přepážek úřadů, neboť stejně konečné rozhodnutí, jak s tím na druhé straně přepážky naloží, je na tom kterém člověku, vychovávají novou generaci člověků a starají se o to, aby ty dožívající člověci dožili... spokojeně. A muži si hrají. Protože práce, kterou dělají, ať říkají cokoli, je nakonec baví. Jen ta motivace je nějak nejasná. Nebo že by ne? Že by nakonec začínala na "ž"? Tvoří a boří pro ženy. Ať už aby si je mohli koupit nebo aby jim mohli něco koupit. Odjíždějí, aby mohli zase přijet. Jen po čase to má jednu vadu - začínají zapomínat, jaké to je žít v polarizované společnosti, protože celé dny tvoří v kolektivu hračičků - mužů.


Email comment