16.02.2010 20:40

Jak je to skutečně s zlatými doly FVE

V současné době vypukla hysterie kolem fotovoltaických elektráren. Mohu s klidným svědomím říci, že jsem o umístění FVE na střechu domu uvažoval již od začátku, takže mám střechu vhodnou pro umístění nějakých 20m2. A mám tam dnes již 4 měsíce elektrárnu o pidi výkonu 2kW pro pokrytí spotřeby domu. O jejím umístění jsem v obrysech uvažoval již před několika roky a s její realizací začal v srpnu roku 2009, kdy se o hysterii ještě nedalo mluvit. V polovině února jsem však teprve vyrobil první kilowatt a dnes již vím, že se mohu pouze modlit, aby se investice aspoň vrátila. Proč si myslím, že jsou všechny optimistické studie předkládané především dodavateli FVE nesmyslné, stejně tak jako očekávání, která investoři mají, zde hodlám popsat.

Většina investorů do postavení FVE vstupuje v součastnosti s vidinou úžasných zisků. Pokud si ovšem udělají kompletní finanční rozvahu celého podniku, musí zákonitě dospět do stavu, kdy se výhodnost celé investice rozplyne. Mnoho lidí totiž nemá žádnou představu do čeho se pouští, v jaké oblasti se budou pohybovat a za jakých podmínek. Připomíná my to zlatokopecké horečky, nad nimiž se mnozí novodobí zlatokopové usmívají u starých westernů.

Proč tomu tak je? Chybí jim započítání rizik a skutečných nákladů

 1. garantovaná cena je a bude garantovaná jen tak dlouho, dokud to bude stát a ČEZ považovat za výhodné. Až se tento největší český státní moloch rozhodne, že už to výhodné není, jistě si najde právní kličky ke zrušení takovéto garance (např. změna provozovatele elektrárny znamená novou smlouvu a tedy pouze aktuální garantovanou cenu)
 2. významnou roli v návratnosti investice hraje cena vlastní kupované elektrické energie (tedy vlastně úspora za nenakoupené energie) a množství, které sami spotřebujete
 3. velmi významný je faktor úrokové míry z prostředků, které do nákupu elektrárny investujete, v případě, že si na investici berete úvěr pak také jeho úrok
 4. nezanedbatelná je práce, kterou budete muset vykonávat za účelem vykazování vyrobené elergie - svůj čas musíte započítat do nákladů
 5. příjmy z FVE jsou od daní a "pojištění" osvobozeny jen na cca 5 resp. 10 let (tuším 5let sociální, 10let z příjmu)
 6. kvůli fakturaci elektřiny je potřeba se stát podnikatelským subjektem (a v součastnosti jste dokonce povini vést podvojné účetnictví http://www.podnikatel.cz/diskuse/1239/ http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=110357)
 7. do ceny, kterou zaplatíte za FVE je potřeba započítat náklady na administrativu při zřizování, které rozhodně nejsou nejmenší
 8. FVE se jako každé jiné zařízení může porouchat a je potřeba vytvářet během jeho provozu fond pro případné opravy
 9. FVE je vystavena všem vnějším povětrnostním vlivům a především bleskům, zařízení je tedy třeba pojistit
 10. snižování účinnosti křemíkových panelů během životnosti
 11. vliv zastínění okolními stavbami, komíny, snehěm a spadaným listím, včetně vlivu vzrůstu vegetace během 20-ti let na celkový roční výkon
 12. ČEZ vám bude zpětně za vaše spotřebované kilowaty účtovat systémové služby a služby operátora trhu s elektřinou, připadně jalovou energii

Mimoto pro větší elektrárny potřebujete odborný dozor, protože ve většině případů nebudete mít potřebnou kvalifikaci.

Dovolím si zde proto ukázat drobnou kalkulaci, kterou jsem s investicí prováděl. Následuje modelový příklad, pro řekněme poměrně nevýhodné počáteční podmínky, tzv. worst case - 2kW FVE za 250tisíc (započítávám i náklady typu poštovné pro neustálou korespondenci s ČEZ a ERU, licence ERU, výpisy z katastrů, obíhání úřadů a pošt, projekt, revize, nové elektroměry atd., takže celkem optimistická cena) pro dům s roční spotřebou elektrické energie 12MW (což je poměrně velká spotřeba) s přímotopným tarifem (tedy poměrně nízká cena za nakoupenou kW). Dále pak fakt, že množství energie, kterou sami skutečně spotřebujete z vyrobené se i v optimálních podmínkách pohybuje kolem 50%, v naprosté většine případů méně. Úročení prostředků, které bysme jinak mohli investovat naopak poměrně optimistických 5% (a to neuvažuji investici z úvěru, ale z volných prostředků) a za svou práci s měsíční fakturací nuzných 100Kč (20Kc bude jen poštovné, protože faktury se musí ČEZu posílat papírově). Nárůst cen el. energie průměrně asi 6% ročně - vycházím z historického vývoje, ovšem do modelu jsem zadal náhodné hodnoty kolem tohoto bodu.

Jak vidíte, za 20let vychází za těchto podmínek ztráta 11tisíc Kč. Povšimněte si též, že pokud byste s penězi, které je potřeba do elektrárny investovat nedělali vůbec nic, nechali je na dobře úročeném účtě a hradili jimi náklady navíc za elektřinu, budete po 20letech mít stále 250 tisíc (samozřejmě znehodnocených inflací), ovšem u FVE budete mít na střeše panely znehodnocené stárnutím a s nástupem nových technologií v podstatě bezcenné. Za svou živostnost si tedy FVE ne jen nevydělala, na svého nástupce, ale ještě vás stála něco navíc. S parametry se samozřejmě dá pěkně hrát a výsledek vám může vyjít i poměrně kladný, nezapomeňte ale, ve své euforii započítat i náklady na likvidaci vaší FVE za 20let, komplikovaný ceník energie, kdy vám ČEZ z ceny kterou vám platí odečítá jalovou energii, fakt, že budete muset každý rok posílat přehled a předpověď vyrobené energie na ERU i ČEZ.. atd. atp.

Celé podmínky jak jsou nastaveny naší skvělou legislativou jsou tedy naprosto kontraproduktivní, protože drobnému výrobci, který se stává skutečně decentralizovanou výrobnou přímo v místě spotřeby, staví do cesty téměř stejné obstrukce, jako investorovy s několik destíkamí až stovkami kW, resp. nerozlišuje mezi drobným výrobce a velkovýrobcem.

Podpora ve formě dotace vyrobené elektříny by měla směřovat pouze na malé domácí instalace do 5kW na střechách rodinných domů, kde elektrárna nikomu nepřekáží a jejíž plocha je stejně většinou jinak nevyužitelná. Zastavování luk a zahrad mnohaset kilowatovými bumbrličky, kteří nepředpovídatelně zaplavují síť přísunem energie, je značně nešťastná možnost, se kterou zřejmě nikdo při vymýšlení takovýchto pobídek nepočítal. Energie z FVE by tak nezvyšovala uměle cenu elektřiny, protože je bláhové si myslet, že to snad ČEZ zaplatí se svého zisku - to se rozhodně nestane, zaplatí to každý odběratel elekřiny, i ten který nebude platit navíc za duhovou energii. Vyjádřeno případně zde http://www.czrea.org/forum/view/1/78#post307


2kWp je málo to se moc nevyplatí z hlediska velké byrokracie v ČR. Stavíme na střechy nejčačtěji od 5kWp do cca 10kWp za cenu cca 78 000Kč na 1kWp (dle střechy, krytiny a vzdálenosti) bez DPH. Ale DPH se vrací. To je cena na klíč s veškerým vyřízením na úřadech a šablony faktur. Stačí jednou měsíčně opsat elektroměr do šablony a odeslat o zbytek se staráme my. Jo a vetšinou instalací jsme realizovali pro pevnou výkupní cenu, zelený bonus jen málo a to ještě pro některé ostrovní systémy. Tak ten výpočet pro pevnou výkupní cenu neplatí. Vypočtená návratnost nám nepřesahuje 8 let. Německé a české panely, žádná Čína, konstrukce je taky česká.
Pojištění také nikdo ze zákazníku zvlášť neplatí, říkali mi že mají pojištěný dům a že se to na to vztahuje, když je elektrárna na střeše.
Záruka na všechno je minimálně 5 let. Střídač je možno prodloužit dle typu na 10 – 15 let. Panely mají na 80% výkon záruku 30 let. Takže momentálně hrozí nejvíce snad jen to, že volby vyhrají komunisti (jedno které barvy) a zabaví vám to i z barákem a Vás pošlou kopat uan pro další bloky Temelína, aby se měl ČEZ dobře.

tom - 04.05.2010 19:43

Standardni pojisteni domacnosti se na zarizeni provozovane pod ICO (tedy podnikani) nevztahuje. Vraceni DPH je mozne jen pokud zacnete elektrarnu odepisovat, ale pak se na vas zase nevztahuji ulevy na danich a musite byt platce DPH. Tzn. jak to provozujete vy je OK, ale je to regulerni podnikani na pokrivenem trhu. To o cem pisu ja je pripad instalace FO na vlastni strechu pro vlastni potrebu. Ceny samozrejme od lonskeho srpna klesly. Instalace na pevnou vykupni cenu lze realizovat jedine na samostatne odberne misto, tedy v pripade RD s elektromerem v kapicce u plotu znamena kopat nove vedeni.

covex - 10.05.2010 11:58

Email comment