10.10.2019 22:44
18.09.2019 10:18
18.09.2019 08:20
18.09.2019 01:33

Hon na čarodějníky

V poslední době mi nedá spát téma novodobého honu na čarodějníky a to čarodějníky, kteří se jakkoli otřou o ženské (i slovně). Zřejmě proto, že toto téma vyvolává konflikty v základech mužsko-ženského principu tohoto světa, který existuje po milióny let (neříká se tomu jin-jang?) a já konflikty nemám rád.

Nedávno mne takto rozrušilo obvinění Placida Dominga ze sexuálního obtěžování. Tento kádr operního zpěvu s tématem ale naložil poměrně dobře, kdy jednak řekl, že v době kdy k, z dnešního pohledu něčemu jako, obtěžování docházelo, se na některé věci prostě nahlíželo jinak a druhak, že vždy považoval dané aktivity za oboustraně odsouhlasené, tedy žádné násilí ani obtěžování (i když papír na to samozřejmě nemá, takže ještě uvidíme kolik mu zruší koncertů).

Druhý v krátké době je RIchard M. Stallman, který sice nebyl obviněn z nějakého aktu proti ženskosti, ale byl veřejně vláčen za svou argumentaci v emailovem listu na univerzitě MIT, kde se snažil zamyslet na jedním výrokem, ze kterého není vůbec jasné, zda k sexuálnímu aktu mezi nějakým profesorem Minskym došlo z donucení nebo zda to nebylo ze strany dívky "vyžádané" (to je ten výrok, který ho potopil a vytržen z kontextu zní "entirely-willing", který ale aspoň jako celá věta zní "We can imagine many scenarios, but the most plausible scenario is that she presented herself to him as entirely wilting."), protože jí to poradil jistý delikvent Epstein, který navíc ještě sponzoroval MIT (což sem ale nepatří) a ona to dle jeho návodu asi realizovala, načež se řeší její věk 17 let, o kterém ale RMS prohlašuje, že je irelevatní, zvláště pak proto, že nekteré státy USA již považují 17 letou osobu ženského pohlaví za ženu sexuálně přípustnou, zatímco jiné za dívku, sexuálně nepřípustnou, za což je opět odsouzen, protože ženu/dívku je zřejmě vždy před aktem nutno požádat o prokázání věku. RMS sice označil vytržené výroky za nedorozumění, přesto ale nad tímto světem zlomil hůl a na všechno rezignoval, čož se po 50 letech neúspěšného vysvětlovaní rozdílu mezi "free as in beer" vs. "free as in speech" dá celkem pochopit, zvláště, když tato událost názorně ukazuje, že naprostá většina populace je schopna si udělat zcela radikální nároz na základě nadpisu bulvárního článku, jak dokazuje diskuse např. na root.cz kde se apriori předpokládá, že RMS řekl něco špatného a debata se vede v obecné rovině napadání RMS nebo řešení svobody projevu. Celou aféru navíc zahájila kolegyně z MIT, která na základě jakéhosi útržku konference došla k názoru, že co napsal je příšerné a celou konverzaci získala až později - tedy názor měla ještě před tím, než si to celé vůbec přečetla, ale to už stihla zburcovat hordy novinářů.

Já k tomu bohužel mohu připsat to, že si nejsem jist jaký efekt toto pranýřování a další snahy mají mít:

Mezi tyto snahy počítám zavedení neutrálního pohlaví, resp. dokonce jsem teď slyšel, že toto dělení vlastně neexistuje a na základě hormonální skladby by mohlo existovat cokoli mezi mužem a ženou (tedy v občance již nebude muž/žena ale 90%muž/10%žena, a jeho násilná implantace do společnosti a jazyka (kde zatím jsme pouze u toho, že se zavádí dříve neexistující označení pro ženy s nějakým povoláním, ale brzo si zřejmě budeme všichni moci říka jen "ono a to"), nebo úvahy nad zrušením "ová" u ženského příjmění, které předsi dehonestuje ženu, protože z ní dělá nečí majetek. "Ová" vzato ad absurdum můžeme zrušit úplně i se společným příjměním, protože neexistuje již žádný důvod, aby ženy a muži ač ve svazku manželském, měli příjmení stejná, zvláště pak v době kdy manželsví (ooo jak šovinistický výraz) je samo o sobě k ničemu. Další snahou je kvótování žen v různých funkcích, kde mi ale naprosto chybí kvótování žen mezi stavebními dělníky nebo pracovníky rafinerií, a naopak zase navýšení podílu mužů mezi učiteli, zdravotními bratříčky nebo uředníky na registru vozidel. Dále bych žádal o zavedení kvót mužů ma mimibazaru a naopak chci zvýšení počtu žen ve fórech o automobilech. Také radikálně žádám o zakázání kampaně "Holky chtějí taky", která ovšem s jistým podtextem propaguje ženský fotbal, ale někdo by si to mohl špatně vyložit, přitom je nad slunce jasné, že jde o fotbal.

Osobně mi přijde, že všechny tyto snahy, směřují k naprosté ileglizaci styku mezi mužem(83%) a ženou(95%), vyřazení této činnosti z reprodukčního cyklu a zavedemí zcela korektního bezpohlavního chování jako spolčenské normy. Reprodukční činnost se stane čistě technickou záležitostí, kdy v jedné temné místnosti muž odevzdá sperma (pokud možno nějakou punkcí, aby náhodou nedošlo k erekci, nedej bože ejakulaci) a v druhé dojde za asistence lékařky (v žádném případě lékaře!) k, z počátku ješte inseminaci, později pouze odebrání vajíčka a vypěstování nového geneticky vyčištěného potomka v umělé děloze. Tuto činnost pak bude mít zcela pod kontrolou konglomerát reprodukčních klinik ovládaných státem (zatím pouze Agrofertem). Potomky pak bude možné přidělovat skupinám jakéhokoli složení k zaopatřování, nebude již nutné ani aby to byl pár, ani aby to byl muž(>50%) a žena(>50%), podstatné bude, aby potomek (ale néé, zase slovo mužského rodu) , podstoupil správnou ústavní výchovu a zaopatřovatel bude mít pouze povinnost ho hlídat v době, kdy bude ústav mít zavřeno, aby se mu náhodou něco nestalo a nerozbil se.

Tak to jsme si zafantazírovali a nyní vážně. Opravdu chceme pro děti svět, kde bude bezpečnější se koukat do mobilu, než kolem sebe a bude přímo nebezpečné usmát se na někoho, protože je vám sympatický neboť vám bude hrozit pranýř? Já ne, ale nevím co s tím mám dělat.

Email comment