10.08.2009 15:02

Evropská kultura je sama proti sobě

Již delší dobu se mi honí hlavou myšlenka, jednou větou shrnutá v titulku. Důvodem proč jsem nad tímto tématem vůbec začal spalovat nějaké kalorie, byl především evropský sociální a důchodový systém, který se v do dnešní doby, podle mého názoru, vyvinul v něco co původně být neměl. Později do této rozvíjející se teorie zapadly další kousky a dnes jsem se rozhodl ji zvěčnit.

Jsem totiž toho názoru, že jediným správným sociálním a důchodovým institutem je rodina. Bohužel toto uvědomění dokázala evropská kultura, v čele s křesťanstvím efektivně zlikvidovat. To jsou poměrně silná slova, ale podle mne to tak je. Nejsem žádný sociolog ani jinak humanitně postižen, jsem jen prostý technik.

  1. Součastná evropská společnost v podstatě zakazuje mladým (rozuměj pubertálním) mít potomky. Je to společensky nepřístojné a otěhotnění 15ti leté dívky je považováno za nerozum mládí. Přitom v tomto věku je lidský jedinec zpravidla ještě plně zdráv, se spoustou elánu se množit. S péčí o potomky mu bez větších potíží mouhou pomoci jeho vlastní rodiče (v ideálním případě 30ti letí). Tento společenský neduh s sebou vleče křesťanská kultura již staletí díky tabuizování intimního života, spojování sexu s ďábelskými praktikami a přísnou doživotní monogamií.
  2. Ve věku, kdy se dnes obecně považuje za vhodné v evropském klimatu mít potomky, klade na člověku kultura tolik jiných povinností, že tato "povinnost" je jen jednou z mnoha a mnoha a její priorita neustále klesá.
  3. Potomek je považován za přítěž a je příliš mnoho míst, kde se jejich přítomnost považuje dokonce za nepřípustnou.
  4. O staré lidi se postará stát. Ono není divu - bez dostatečného množství potomků, kdo jiný? Dnešní trend že mladí patří do 1+1, když si pořídí děti, přestěhují se do 3+1 a na stáří patříme do 1+kk s pečovatelskou službou, je typickým příkladem rozpadu rodiny.
  5. Vzhledem k malému množství potomků, je potomkům věnována nadměrná péče a málo se otrkají.
  6. Nemalý podíl na tragickém evropském vývoji má i emancipace. Nepatřím mezi vyznavače hloupých žen, ale existují rozhodně vhodnější společenské modely, než "ženy rovnající se mužům a obráceně". Od té doby co se jeden rodinný příjem (který nosil domů muž) rozdělil na dvě poloviny a jednu nosí domů žena a druhou muž (ovšem stále mají dohromady stejně) je totiž nemožné, aby se jeden z rodičů vzdal svého příjmu (což je ale nezbytné pro péči o potomstvo). Tím emancipace přispěje k vlastnímu zániku.

Evropská a tedy i křesťanská kultura v evropském podání tak spěje ke svému zániku a já říkam: "Je to dobře a pravděpodobně k jejímu zániku i přispěji." Možná to tak je prostě v přírodě zařízeno správně, že každá rozvinutá kultura nakonec zahubí sebe samu.

Dnes jsem navíc shlédl ještě následující video na Youtube, které tuto teorii podporuje youtube


Email comment