09.11.2012 15:35
08.11.2012 23:03

Rizikové kácení

Rizikové kácení je činnost vykonávaná především ve městech. V normálním volném prostoru je možné strom pokácet tzv. od paty, poté očistit větve. Pokud se v těsné blízkosti stromů nachází stavby či vedení, nebo dokonce je něco přímo pod stromem, jedná se o rizikové kácení. V závislosti na složitosti podmínek je potřeba strom buď rozebírat shora a části řízeně shazovat, nebo ve složitějším případě kontrolovaně spouštět. Spouštění je časově i organizačně náročné, ale v případě, že se nesmí poškodit nic v okolí stromu (včetně např. trávníku, do nějž mohou shazované kusy nadělat řádné díry) nezbytné. 

Největším problémem je jako vždy zajistit bezpečný prostor a vyhnat z něj lidi, psi a auta a neustále škemrat, aby tam opravdu nikdo nechodil, že ta páska tam není zbytečně. Reakce lidí jsou různé, až hrůzné.

Druhý největší problém je, že značná část lidí se neuvědomuje jaká masa hmoty strom a především jeho větve jsou. Hmotnost jedné vzrostlé břízy je kolem 1t. Hromada čestvě ořezaných větví z ní se vejde steží na nákladní auto.

Likvidace dřevní hmoty

Nejde tedy jen o tom strom porazit, ale ve městech je nutno také likvidovat dřevní hmotu. Kmeny a větší větve jsou použitelné k běžnému topení, větvě je ovšem potřeba "zkomprimovat" - tedy naštěpkovat. Štěpka je pak teoreticky využitelná jako topivo nebo jako mulč. Z hlediska kácení se ovšem jedná o odpad, jehož zpracování, přípravu a přepravu musí někdo zaplatit. Zda si takovýto produkt - tedy dřevo a štěpku majitel ponechá či ji nabídne obchodníkovi se dřevem a štěpkou je na něm.


Příklad postupného kácení se spouštěním

Likvidace pařezu

Ve městech může být požadována ještě likvidace pařezu. Pařez v zásadě nepředsavuje velký problém, pokud ovšem někdo chce sekat trávník sekačkou i v míste kde strom rostl, je nutné pařez alespoň odfrézovat pod povrch pařezovou frézou. Vykopávání pařzu je pak již práce vhodná spíše pro bagr. Samotné zpracování jednotlivého pařezu je pak již poměrně obtížné, takže se nejčastěji odváží do sběrného dvoru.


Email comment