30.05.2010 13:47

Lípa Horní Vítkov

Lipy jsou, krom toho, že mají statut národního stromu, krásné mohutné stromy, kterým se u nás dobře daří. Mají ovšem poměrně měkké dřevo, náchylné k hnilobě. Sušené se v podstatě exkluzivně používá v řezbářství, protože netupí dláta a vzhledem ke své struktuře není příliš náchylné ke štípání.

Tento statný strom poskytuje stín, květ na lipové čaje a pil s nektarem na med již minimálně druhé generaci lidí. Protože stojí v podstatě uprostřed zahrady, byly z něj z bezpečnostních důvodů odstraněny suché větve. Strom má počínající dutinu v prvním větvení kosterních větví, která by zasloužila zastřešit. I tak je v dutině již množství humusu a začínají v ní růst jiné rostliny.


Email comment