20.09.2010 10:39

Jasan Liberec

Jasany jsou stromy s dlouhými houževnatými větvemi (díky vlastnostem dřeva se používal a používá např. na luky, násady apod.) U nás nejčastěji rostoucí jasan ztepilý je hoden svého jména. Bohužel celá Evropa zápasí v posledních desetiletích se zasycháním jasanů a i u nás - ač později - se tento problém začíná projevovat. Za původce tohoto problému se obecně považuje houba Chalara fraxinea Kow, ale její role zatím není zcela prokázána. Faktem zůstává, že jasanům zasychají celé dlouhé větve, které v lidech, kteří pod stromy chodí, příliš důvěry nevzbuzují.. tedy v těch, kteří aspoň občas zvednou oči k nebi.

Více o chřadnutí a odumírání jasanů
Zpráva VULHM
Leták SRS/MZE

Strom byl v roce 2020 pokacen, protoze po napadeni Chalarou temer uplne uschl, navic mel tlatove vetveni, ktere jeho osud zpecetilo.

Chalara byla po dalich vyzkumech prejmenovana na Hymenoscyphus fraxineus.


Email comment